Category: BKW

Borang-borang Kewangan

Segala borang-borang yang berkaitan tentang Kewangan (sebarang Tuntutan yang melibatkan UTMSPACE sahaja), borang tersebut boleh di muat turun di DrDok. sila klik : https://drdok.spaceutm.edu.my/

Tuntutan Kerja Lebih Masa (OT)

Makluman kepada semua Staf UTMSPACE Kuala Lumpur. Anda diminta untuk menghantar segala Tuntutan Kerja Lebih Masa (OT) sebelum 17hb setiap bulan ke Bahagian Kewangan (BKW) Sila pastikan Tuntutan OT 1Y0-A20 certification yang akan dihantar telah siap dilengkapkan dengan lampiran berikut; 1. Slip kehadiran staf, 2. Surat arahan bertugas, 3. Pengesahan dari Pengarah Pusat / Bahagian dan kemudian diserahkan […]