IMG_6259-kck1IMG_6257-kck1IMG_6252-kck1

 

Di bulan yang mulia ini KESUKE JB telah menjemput wakil dari Pusat Islam UTM iaitu Ustaz Abdul Razak Bin Sulaiman untuk membuka kaunter Zakat Fitrah & Fidyah yang bertempat di lobi UTMSPACE JB. Sedikit sebanyak dapat  memberikan kemudahan kepada semua staf yang belum menunaikanya.