IMG_1006 IMG_1008 IMG_1012 IMG_1019

Pada 11 Ogos 2015, Unit Pengurusan Sumber Manusia telah mengadakan taklimat PERSONAL DATA PROTECTION ACT yang disampaikan oleh Dr. Zainal Abidin bin Sait, Timbalan Pengarah, Jabatan Perlindungan Data, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia.