exam-55db34be4a18e_l

 

Assalamualaikum wtb,

Sukacitanya dimaklumkan, Pusat Pengajian Separuh Masa (PPSM) UTMSPACE akan menganjurkan Peperiksaan Akhir Ijazah Sarjana Muda Separuh Masa Semester 3 Sesi 2014/2015 bermula pada 01 September 2015 hingga 04 September 2015. Sehubungan itu, harap maklum. Sekian, terima kasih.