UTMSPACE ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Prof. Madya Mazlan bin Mohamad Abdul Hamed di atas khidmat dan jasa bakti sepanjang berkhidmat sebagai Timbalan Pengerusi (Pembangunan) SPACE UTM yang akan berakhir pada 31 Mei 2021.